No 354*

Hair : enVOGUE - HAIR Giovanna
Skin : Essences - Lynn @Shiny Shabby
Shirt : Legal Insanity - Betty top  @Tres Chic
Earrings : RAMA - Pearl Anna Earrings  @Tres Chic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου